Rozvody sítí technické infrastruktury pod objektem

Zpět na seznam
01.07.2023

Provedené rozvody technické infrastruktury - splašková kanalizace, vodovod, chráničky pro rozvody elektro.